top of page

פרשת השבוע בראי המודעות - פרשת יתרו

לא פעם אנחנו מרגישים שהחיים מטושטשים ולא ברורים.

אנחנו מרגישים שאנחנו מגששים באפילה

והולכים אל הלא נודע.

לפעמים הערפל הוא חלק מהחיים שלנו.

אז מה עושים כשיש ערפל?

כשהדרך מטושטשת ולא ברורה?

כיצד מתחזקים ברגעי החושך האלה?

כל זה ועוד בפרשה שלפננו.


bottom of page