top of page

פרשת השבוע בראי התודעה - פרשת וירא

הפעם אני רוצה להביא אל קדמת הפרשה את השפחה הגר,

בפרשה זו יש את כל שלבי ההתעוררות וההתפתחות.

כל השלבים שאדם צריך לעבור

בכדי חוות תיקון וחזרה אל עצמו, השבת הכח אליו.

שבת שלום,Comments


bottom of page