פרשת תזריע מצורע

פרשת השבוע

"תזריע מצורע"

איך לומר , שנים ברחתי מהפרשות האלה כמו מצרעת!

אך ברגע שבו הסכמתי להתבונן בהן אחרת,

הגיעו המתנות,

סל גדוש במתנות.

פרשות חשובות אלה מדגישות את הצורך שיש לכל אחד להיפרד מהחלקים הממיתים בתוכו לצורך התרחבות וחיים טובים.

הנה הפרשות לפניכם.

שבת שלום.